Katalog badań

Badania
W nowoczesnej medycynie badania laboratoryjne, czyli ilościowe i jakościowe oznaczenia składu płynów ustrojowych i innych badanych materiałów biologicznych, są źródłem wiarygodnej informacji o stanie organizmu pacjenta. Umożliwiają uzyskanie szybkiej i rzetelnej diagnozy, pozwalają kontrolować proces leczenia oraz skutecznie przeciwdziałać rozwojowi choroby i jej poważnym następstwom w przyszłości.

Wyszukaj interesujące Cię badania.
Nazwa badaniaGrupa badańMateriał z którego wykonuje się badanieKod ICD-9Czas oczekiwania na wynikCena
17-hydroksykortykosteroidyENDOKRYNOLOGIADobowa zbiórka moczu - zakwaszona HCLL73do 15 dni roboczych140 zł
17-hydroksyprogesteronGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL79do 5 dni roboczych52 zł
17-ketosterydyENDOKRYNOLOGIADobowa zbiórka moczu - zakwaszona HCLM17do 15 dni roboczych140 zł
ACCP - p/c p. cyklicznemu peptydowi cytrulinowemuAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN661 dzień roboczy73 zł
Adenovirusy IgAINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF03do 10 dni roboczych173 zł
Adenovirusy IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF05do 10 dni roboczych173 zł
Adenovirusy IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF07do 10 dni roboczych173 zł
AdiponektynaENDOKRYNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych210 zł
AFP - alfa-fetoproteinaDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaL071 dzień roboczy35 zł
AlbuminaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI091 dzień roboczy10 zł
Albumina w moczuBADANIA MOCZUMoczI091 dzień roboczy22 zł
Albumina w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuI091 dzień roboczy22 zł
AldolazaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI13do 10 dni roboczych82 zł
Alfa-1-antytrypsynaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI65do 5 dni roboczych83 zł
ALP - fosfataza alkalicznaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL111 dzień roboczy10 zł
ALP - izoenzym kostnyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL13do 5 dni roboczych59 zł
ALP - izoenzym łożyskowyDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaL13do 10 dni roboczych140 zł
ALT - aminotransferaza alaninowaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI171 dzień roboczy9 zł
AMH - hormon anty-MullerowskiGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL681 dzień roboczy189 zł
AmylazaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI251 dzień roboczy12 zł
Amylaza trzustkowaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI271 dzień roboczy27 zł
Amylaza w moczuBADANIA MOCZUMoczI251 dzień roboczy12 zł
ANA - p/c p-jądrowe i p-cytoplazmatyczne (miano + typ świecenia)AUTOIMMUNOLOGIASurowicaO21do 5 dni roboczych51 zł
ANA3 - p/c p-jądrowe i p-cytoplazmatyczne met. IIF + BLOTAUTOIMMUNOLOGIASurowicaO21do 10 dni roboczych145 zł
ANCA - p/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (pANCA i cANCA) met. IIFAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN69do 15 dni roboczych84 zł
AndrostendionGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaI31do 3 dni roboczych51 zł
Apolipoproteina AIDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaI711 dzień roboczy54 zł
Apolipoproteina BDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaI671 dzień roboczy58 zł
Apolipoproteina EDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowica--do 15 dni roboczych82 zł
APTT - czas kaolinowo-kefalinowyKOAGULOLOGIAOsocze - cytrynianG111 dzień roboczy12 zł
ArsenPIERWIASTKI ŚLADOWEKrew pełna - EDTAP11do 10 dni roboczych168 zł
Arsen w moczuPIERWIASTKI ŚLADOWEMoczP11do 10 dni roboczych168 zł
ASO - antystreptolizyna OBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaU751 dzień roboczy19 zł
AST - aminotransferaza asparaginianowaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI191 dzień roboczy9 zł
ATG - p/c p. tyreoglobulinieDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO181 dzień roboczy39 zł
ATPO - p/c p. peroksydazie tarczycowejDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO091 dzień roboczy39 zł
Babeszjoza (Babesia) IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 10 dni roboczych347 zł
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 10 dni roboczych149 zł
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG met. Western BlotINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 10 dni roboczych389 zł
Beta-2-mikroglobulinaDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaM921 dzień roboczy58 zł
Beta-HCGGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL461 dzień roboczy35 zł
Białko całkowiteBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI771 dzień roboczy10 zł
Białko S-100 - marker czerniaka złośliwegoDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI82do 5 dni roboczych112 zł
Białko w moczuBADANIA MOCZUMoczA071 dzień roboczy10 zł
Białko w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuA071 dzień roboczy10 zł
Bilirubina - frakcjeBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy32 zł
Bilirubina całkowitaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI891 dzień roboczy9 zł
Bilirubina wolna (pośrednia)BADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI911 dzień roboczy13 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia)BADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI871 dzień roboczy13 zł
Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS21do 2 dni roboczych49 zł
Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgG met. Western BlotINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS23do 10 dni roboczych131 zł
Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS25do 2 dni roboczych49 zł
Borelioza (Borrelia burgdorferi) IgM met. Western BlotINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS27do 10 dni roboczych131 zł
BRCA1 - diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji)BADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA--do 20 dni roboczych315 zł
BRCA1+2 - diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)BADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA--do 20 dni roboczych399 zł
BRCA2 - diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA2 - 2 mutacje)BADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA--do 20 dni roboczych319 zł
Bruceloza (Brucella spp.) - przeciwciałaINFEKCJE BAKTERYJNESurowica--do 15 dni roboczych126 zł
BTA - bezpośredni test antyglobulinowySEROLOGIA GRUP KRWIKrew pełna - EDTA (4ml)--do 2 dni roboczych52 zł
C1 inhibitor - stężenieIMMUNOLOGIASurowicaL96do 15 dni roboczych122 zł
CA 125 antygenDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI411 dzień roboczy38 zł
CA 15-3 antygenDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI431 dzień roboczy38 zł
CA 19-9 antygenDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI451 dzień roboczy38 zł
CA 72-4 antygenDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI49do 5 dni roboczych77 zł
Candida albicans IgAINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaW23do 15 dni roboczych95 zł
Candida albicans IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaW27do 15 dni roboczych95 zł
Candida albicans IgMINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaW27do 15 dni roboczych95 zł
CEA - antygen karcinoembrionalnyDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI531 dzień roboczy35 zł
CeruloplazminaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI951 dzień roboczy51 zł
Chlamydia pneumoniae IgAINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS63do 3 dni roboczych48 zł
Chlamydia pneumoniae IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS67do 3 dni roboczych46 zł
Chlamydia pneumoniae IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS65do 3 dni roboczych46 zł
Chlamydia trachomatis IgAINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS71do 4 dni roboczych48 zł
Chlamydia trachomatis IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS73do 4 dni roboczych46 zł
Chlamydia trachomatis IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS75do 4 dni roboczych46 zł
ChlorkiBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI971 dzień roboczy9 zł
Chlorki w moczuBADANIA MOCZUMoczI971 dzień roboczy9 zł
Chlorki w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuI971 dzień roboczy9 zł
Cholesterol całkowityBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI991 dzień roboczy10 zł
Cholesterol HDLBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK011 dzień roboczy10 zł
Cholesterol LDL met. bezpośredniąBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK031 dzień roboczy16 zł
CholinoesterazaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK951 dzień roboczy18 zł
ChromPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaP19do 10 dni roboczych168 zł
Chrom w moczuPIERWIASTKI ŚLADOWEMoczP19do 10 dni roboczych168 zł
CK - kinaza kreatynowaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM181 dzień roboczy17 zł
CK - izoenzymyDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaM21do 10 dni roboczych189 zł
CK-MB - aktywnośćDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaM191 dzień roboczy30 zł
CK-MB - massDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaM191 dzień roboczy36 zł
Clostridium difficile - antygen GDH oraz toksyny A i BBADANIA KAŁUKałS81do 7 dni roboczych117 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF191 dzień roboczy39 zł
CMV (Cytomegalovirus) igG - awidnośćINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF22do 5 dni roboczych104 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF231 dzień roboczy39 zł
CRP - białko C-reaktywneBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI811 dzień roboczy19 zł
CRP hsBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI81do 4 dni roboczych27 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 15 dni roboczych198 zł
CYFRA 21-1DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI51do 5 dni roboczych87 zł
Cyklosporyna ATOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWKrew pełna - EDTA (4ml)T11do 3 dni roboczych138 zł
CynkPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaK15do 10 dni roboczych64 zł
Cynk w moczuPIERWIASTKI ŚLADOWEMoczK15do 15 dni roboczych79 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytachTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWKrew pełna - EDTAN60do 10 dni roboczych55 zł
Cystatyna CBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK16do 15 dni roboczych85 zł
Cytologia ginekologicznaDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWAWymaz91.447do 15 dni roboczych42 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgABADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 15 dni roboczych84 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgGBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 15 dni roboczych84 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgMBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 15 dni roboczych84 zł
Czynnik V Leiden - diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A/p.Arg534Gln)BADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA--do 10 dni roboczych223 zł
Czynnik XIII mutacja genowaBADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA (4ml)--do 15 dni roboczych256 zł
D-dimerKOAGULOLOGIAOsocze - cytrynianG491 dzień roboczy40 zł
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G-6-PD)HEMATOLOGIAKrew pełna - EDTAK29do 15 dni roboczych220 zł
DHEA - dehyroepiandosteron niezwiązanyGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaK25do 5 dni roboczych48 zł
DHEA-S - siarczan dehydroepiandrosteronuGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaK271 dzień roboczy44 zł
DigoksynaTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowicaT17do 5 dni roboczych55 zł
Dopełniacz - składowa C1qIMMUNOLOGIASurowicaK67do 15 dni roboczych130 zł
Dopełniacz - składowa C2IMMUNOLOGIASurowicaK73do 15 dni roboczych110 zł
Dopełniacz - składowa C3IMMUNOLOGIASurowicaK751 dzień roboczy58 zł
Dopełniacz - składowa C4IMMUNOLOGIASurowicaK771 dzień roboczy58 zł
Doustny test tolerancji glukozy (75g 0,120)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYOsocze - fluorek--1 dzień roboczy18 zł
Doustny test tolerancji glukozy (75g 0,30,60,120)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYOsocze - fluorek--1 dzień roboczy36 zł
Doustny test tolerancji glukozy (75g 0,60)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYOsocze - fluorek--1 dzień roboczy18 zł
Doustny test tolerancji glukozy (75g 0,60,120)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYOsocze - fluorek--1 dzień roboczy27 zł
E2 - estradiolGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaK991 dzień roboczy29 zł
EBV - p/c p. antygenowi jądrowemu IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF45do 5 dni roboczych69 zł
EBV - p/c specyficzne dla białka EAINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF42do 5 dni roboczych95 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF49do 3 dni roboczych58 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF50do 3 dni roboczych58 zł
Elastaza trzustkowa w kaleBADANIA KAŁUKałK83do 15 dni roboczych166 zł
Elektroforeza białek - pakietBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaI79do 5 dni roboczych28 zł
Elektroforeza białek moczuIMMUNOLOGIAMoczI79do 10 dni roboczych115 zł
Elektroforeza lipoproteinDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaM71do 15 dni roboczych145 zł
Elektrolity (Na, K)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy18 zł
Elektrolity (Na, K, Cl)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy27 zł
Enterowirusy IgAINFEKCJE WIRUSOWESurowica--do 10 dni roboczych120 zł
Enterowirusy IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF29do 10 dni roboczych120 zł
Enterowirusy IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF28do 10 dni roboczych120 zł
Eozynofilia bezwzględnaHEMATOLOGIAKrew pełna - EDTAC551 dzień roboczy15 zł
EPO - erytropoetynaENDOKRYNOLOGIASurowicaK91do 5 dni roboczych80 zł
Estriol wolnyGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL01do 10 dni roboczych74 zł
EstronGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--do 10 dni roboczych125 zł
FenytoinaTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowicaT27do 5 dni roboczych84 zł
FerrytynaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL051 dzień roboczy37 zł
FibrynogenKOAGULOLOGIAOsocze - cytrynianG531 dzień roboczy16 zł
Fosfor nieorganicznyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL231 dzień roboczy9 zł
Fosfor nieorganiczny w moczuBADANIA MOCZUMoczL231 dzień roboczy9 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuL231 dzień roboczy9 zł
FruktozaminaDIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowicaL27do 10 dni roboczych55 zł
FSH - hormon folikulotropowyGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL651 dzień roboczy28 zł
FT3 - wolna trijodotyroninaDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO551 dzień roboczy24 zł
FT4 - wolna tyroksynaDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO691 dzień roboczy24 zł
GGTP - gamma-glutamylotranspeptydazaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL311 dzień roboczy10 zł
Giardia lamblia - antygen w kaleBADANIA KAŁUKałX13do 3 dni roboczych36 zł
Giardia lamblia IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 10 dni roboczych141 zł
Glista ludzka IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX01do 5 dni roboczych69 zł
GlukozaBADNIA BIOCHEMICZNEOsocze - fluorekL431 dzień roboczy9 zł
Glukoza w moczuBADANIA MOCZUMoczA151 dzień roboczy9 zł
Glukoza w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuL431 dzień roboczy9 zł
Grupa krwiSEROLOGIA GRUP KRWIKrew pełna - EDTA (4ml)E65do 2 dni roboczych52 zł
HaptoglobinaBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy53 zł
HAV (WZW typu A) całkowiteINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV271 dzień roboczy62 zł
HAV (WZW typu A) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV28do 10 dni roboczych75 zł
HAV (WZW typu A) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV291 dzień roboczy63 zł
HbA1c - hemoglobina glikowanaDIAGNOSTYKA CUKRZYCYKrew pełna - EDTAL551 dzień roboczy31 zł
HBc (WZW typu B) całkowiteINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV311 dzień roboczy47 zł
HBc (WZW typu B) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV331 dzień roboczy48 zł
HBe (WZW typu B) przeciwciałaINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV38do 5 dni roboczych48 zł
HBe antygen (WZW typu B)INFEKCJE WIRUSOWESurowicaV35do 5 dni roboczych48 zł
HBs antygenINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV391 dzień roboczy25 zł
HBs przeciwciałaINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV421 dzień roboczy32 zł
HCV przeciwciałaINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV481 dzień roboczy42 zł
HE4 antygenDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI521 dzień roboczy92 zł
Helicobacter pylori - antygen w kaleBADANIA KAŁUKałU15do 5 dni roboczych56 zł
Helicobacter pylori IgAINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU07do 10 dni roboczych56 zł
Helicobacter pylori IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU121 dzień roboczy42 zł
HHV-6 (ludzki Herpeswirus typu 6) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowica--do 15 dni roboczych179 zł
HHV-6 (ludzki Herpeswirus typu 6) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowica--do 15 dni roboczych179 zł
HHV-8 (ludzki Herpeswirus typu 8) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowica--do 15 dni roboczych179 zł
HIV - antygen / przeciwciała - test przesiewowyINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF911 dzień roboczy40 zł
HIV - test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 met. Western BlotINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF90do 5 dni roboczych349 zł
HLA-B27BADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA--do 10 dni roboczych178 zł
HomocysteinaDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaL62do 3 dni roboczych61 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF64do 5 dni roboczych54 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF65do 5 dni roboczych54 zł
Hydroksyprolina w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuL83do 15 dni roboczych135 zł
IgA - immunoglobuliny ABADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL851 dzień roboczy26 zł
IgD - immunoglobuliny DBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL87do 3 dni roboczych120 zł
IgE - immunoglobuliny E całkowiteALERGOLOGIASurowicaL891 dzień roboczy29 zł
IgE sp. C204 - amoxycylinaALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych65 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinusALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinaeALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. D70 - Acarus siroALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych43 zł
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructorALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiaeALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. E1 - naskórek i łupież kotaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. E2 - naskórek psaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. E200 - odchody kanarkaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarkaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. E3 - łupież koniaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiejALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistejALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych43 zł
IgE sp. E82 - naskórek królikaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomikaALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych43 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków (naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4), łupież psa (E5))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza (pióra gęsi (E70), pióra kury (E85), pióra kaczki (E86), pióra gołębia (E215))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F1 - białko jajkaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F11 - grykaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F12 - grochALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemnyALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F14 - sojaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F15 - fasola białaALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F17 - orzech laskowyALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F2 - mleko krowieALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F20 - migdałyALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F208 - cytrynaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F221 - kawaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F244 - ogórekALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F25 - pomidorALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F256 - orzech włoskiALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych43 zł
IgE sp. F26 - wieprzowinaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych54 zł
IgE sp. F27 - wołowinaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarnyALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F284 - indykALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F3 - dorszALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F31 - marchewALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F33 - pomarańczaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F35 - ziemniakALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F360 - jogurtALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych65 zł
IgE sp. F4 - pszenica (ziarno)ALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F40 - tuńczykALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F44 - truskawkaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F45 - drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae)ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F48 - cebulaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F49 - jabłkoALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F5 - żyto (ziarno)ALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F105 - czekoladaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F6 - jęczmień (ziarno)ALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F7 - owies (ziarno)ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajkaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F76 - alfa-laktoalbuminaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych54 zł
IgE sp. F77 - beta-laktoglobulinaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych43 zł
IgE sp. F78 - kazeinaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)ALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F8 - kukurydzaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F81 - ser cheddarALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych65 zł
IgE sp. F83 - kurczakALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F84 - kiwiALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych43 zł
IgE sp. F85 - selerALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F86 - pietruszkaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna)ALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych43 zł
IgE sp. F9 - ryżALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F92 - bananALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
Ige sp. F93 - kakaoALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. F94 - gruszkaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności - dziecięca (białko jajka (F1), mleko krowie (F2), dorsz (F3), pszenica (ziarno) (F4), orzech ziemny (F13) i soja (F14))ALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłek)ALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolitaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (kupówka pospolita (G3), kostrzewa łąkowa (G4), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), wiechlina łąkowa (G8))ALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych54 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (tomka wonna (G1), życica trwała (G5), trzcina pospolita (G7), żyto (pyłek) (G12), kłosówka wełnista (G13))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. HP2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister-stier (H2), Dermatophagoides pteronyssinus (D1), Dermatophagoides farinae (D2), karaluch (prusak) (I6))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. I1 - jad pszczołyALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. I3 - jad osyALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. I6 - karaluch (prusak)ALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych54 zł
IgE sp. I71 jad komaraALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych54 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)ALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. K20 - wełnaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. K82 - latexALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatumALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. M2 - Cladosporinum herbarumALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. M3 - Aspergilllus fumigatusALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. M5 - Candida albicansALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. M6 - Alternaria alternataALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni (Penicillium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Alternaria alternata (M6))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. P1 - glista ludzkaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. T12 - wierzbaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. T14 - topolaALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. T2 - olchaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. T3 - brzozaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. T4 - leszczynaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych (olcha (T2), leszczyna (T4), wiąz (T8), wierzba (T12), topola (T14))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (klon (T1), brzoza (T3), buk (T5),dąb (T7), orzech włoski (T10))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew (olcha (T2), brzoza (T3), leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12))ALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. W10 - komosa białaALERGOLOGIASurowicaL91do 15 dni roboczych54 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolitaALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowataALERGOLOGIASurowicaL91do 5 dni roboczych43 zł
IgE sp. WP1 - mieszanka chwastów (ambrozja pospolita (W1), bylica pospolita (W6), babka lancetowata (W9), kosma biała (W10), solanka kolczysta (W11))ALERGOLOGIASurowicaL91do 10 dni roboczych54 zł
IGF-BP3 - białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostuENDOKRYNOLOGIASurowicaO32do 15 dni roboczych153 zł
IgG - immunoglobuliny GBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL931 dzień roboczy26 zł
IgM - immunoglobuliny MBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaL951 dzień roboczy26 zł
Immunofiksacja (IgA, IgG, IgM, kappa, lambda)IMMUNOLOGIASurowicaI86do 15 dni roboczych174 zł
InsulinaDIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowicaL971 dzień roboczy39 zł
Insulina po obciążeniu glukozą - pakiet (75g 0,120)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowica--1 dzień roboczy78 zł
Insulina po obciążeniu glukozą - pakiet (75g 0,30,60,120)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowica--1 dzień roboczy156 zł
Insulina po obciążeniu glukozą - pakiet (75g 0,60,120)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowica--1 dzień roboczy117 zł
Interleukina 10IMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych198 zł
Interleukina 1bIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych198 zł
Interleukina 6IMMUNOLOGIASurowicaM05do 15 dni roboczych198 zł
Interleukina 8IMMUNOLOGIASurowicaM06do 15 dni roboczych198 zł
Jersinioza (serotypy Yersinia spp.) IgA, IgG, IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU90do 10 dni roboczych215 zł
Kalprotektyna w kaleBADANIA KAŁUKał--do 15 dni roboczych117 zł
Kał - badanie ogólneBADANIA KAŁUKałA231 dzień roboczy24 zł
Kał - badanie parazytologiczneBADANIA KAŁUKałA211 dzień roboczy21 zł
Kał - badanie stopnia strawienia pokarmuBADANIA KAŁUKałA231 dzień roboczy21 zł
Kał - badanie w kierunku jaj owsikaBADANIA KAŁUWymaz okołoodbytniczy w kierunku owsicy - przylepiecA21do 2 dni roboczych21 zł
Kamienie moczowe - analiza chemicznaBADANIA MOCZUKamienie moczoweie moczowe--do 10 dni roboczych96 zł
KarbamazepinaTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowicaT331 dzień roboczy46 zł
Katecholaminy (A, NA, D) w DZMDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWADobowa zbiórka moczu - zakwaszona HCLM15do 15 dni roboczych183 zł
Kiła (Treponema pallidum) - test przesiewowyINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU791 dzień roboczy17 zł
Kiła (Treponema pallidum) - testy weryfikacjiINFEKCJE BAKTERYJNESurowica--do 10 dni roboczych98 zł
Klirens kreatyniny - pakiet (KREA, KREA-DM)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica + dobowa zbiórka moczuM371 dzień roboczy18 zł
KobaltPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaM25do 10 dni roboczych199 zł
Kobalt w moczuPIERWIASTKI ŚLADOWEMoczM25do 15 dni roboczych242 zł
Koronawirus (SARS-CoV-2) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowica--1 dzień roboczy110 zł
Koronawirus (SARS-CoV-2) IgG, IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowica--1 dzień roboczy210 zł
Koronawirus (SARS-CoV-2) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowica--1 dzień roboczy110 zł
KortyzolENDOKRYNOLOGIASurowicaM311 dzień roboczy36 zł
Kortyzol w moczu dobowymENDOKRYNOLOGIADobowa zbiórka moczuM31do 15 dni roboczych66 zł
KreatyninaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM371 dzień roboczy9 zł
Kreatynina w moczuBADANIA MOCZUMoczM371 dzień roboczy9 zł
Kreatynina w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuM371 dzień roboczy9 zł
Krew utajona w kale (bez diety)BADANIA KAŁUKałA171 dzień roboczy19 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgAINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS05do 3 dni roboczych47 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS07do 3 dni roboczych47 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS09do 3 dni roboczych47 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA)DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWADobowa zbiórka moczu - zakwaszona HCLM39do 7 dni roboczych128 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu dobowymTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWDobowa zbiórka moczuM51do 15 dni roboczych103 zł
Kwas foliowyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM411 dzień roboczy41 zł
Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWADobowa zbiórka moczuM43do 15 dni roboczych155 zł
Kwas metylomalonowy (MMA)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 10 dni roboczych260 zł
Kwas moczowyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM451 dzień roboczy9 zł
Kwas moczowy w moczuBADANIA MOCZUMoczM451 dzień roboczy9 zł
Kwas moczowy w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuM451 dzień roboczy9 zł
Kwas walproinowyTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowicaT591 dzień roboczy46 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA)DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWADobowa zbiórka moczu - zakwaszona HCLM47do 15 dni roboczych112 zł
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchoweBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 15 dni roboczych687 zł
Kwasy tłuszczowe długołańcuchoweBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 20 dni roboczych240 zł
Kwasy żółciowe całkowiteBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM53do 3 dni roboczych80 zł
LamotryginaTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowica--do 5 dni roboczych191 zł
LDH - dehydrogenaza mleczanowaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK331 dzień roboczy10 zł
LDH - izoenzymyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK35do 15 dni roboczych168 zł
Legionella pneumophlia - antygenINFEKCJE BAKTERYJNEMoczU18do 2 dni roboczych109 zł
Legionelloza (Legionella pneumophila) IgAINFEKCJE BAKTERYJNESurowica--do 5 dni roboczych263 zł
Legionelloza (Legionella pneumophila) IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU16do 5 dni roboczych214 zł
Legionelloza (Legionella pneumophila) IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU17do 5 dni roboczych214 zł
Leptospiroza - przeciwciałaINFEKCJE BAKTERYJNESurowica--do 10 dni roboczych75 zł
LeptynaENDOKRYNOLOGIASurowicaM62do 10 dni roboczych191 zł
LevetiracetamTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowica--do 5 dni roboczych265 zł
LH - hormon luteinizującyGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL671 dzień roboczy28 zł
Liczba AddisaBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczu--1 dzień roboczy25 zł
LipazaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM671 dzień roboczy22 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-W, N-HDL, TG)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy30 zł
Lipoproteina - aDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaM69do 10 dni roboczych60 zł
Lipoproteina XDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowica--do 10 dni roboczych140 zł
Listerioza (Listeria monocytogenes) - przeciwciałaINFEKCJE BAKTERYJNESurowica--do 15 dni roboczych68 zł
LitTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowicaM731 dzień roboczy34 zł
Łańcuchy lekkie kappaIMMUNOLOGIASurowicaM831 dzień roboczy101 zł
Łańcuchy lekkie lambdaIMMUNOLOGIASurowicaM851 dzień roboczy101 zł
MagnezBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaM871 dzień roboczy9 zł
Magnez w moczuBADANIA MOCZUMoczM871 dzień roboczy9 zł
Magnez w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuM871 dzień roboczy9 zł
ManganPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaM93do 10 dni roboczych163 zł
Mangan w moczuPIERWIASTKI ŚLADOWEMoczM93do 10 dni roboczych163 zł
Metyksykatecholaminy w DZM (M,N, 3Mt)DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWADobowa zbiórka moczu - zakwaszona HCLM99do 5 dni roboczych207 zł
MiedźPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaG68do 5 dni roboczych74 zł
Miedź w moczu dobowymPIERWIASTKI ŚLADOWEDobowa zbiórka moczuG68do 5 dni roboczych96 zł
Mikroskopowa ocena rozmazu krwiHEMATOLOGIAKrew pełna - EDTAC321 dzień roboczy11 zł
MioglobinaDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowica--1 dzień roboczy55 zł
Mocz - badanie ogólneBADANIA MOCZUMoczA191 dzień roboczy12 zł
MocznikBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaN131 dzień roboczy9 zł
Mocznik w moczuBADANIA MOCZUMoczN131 dzień roboczy9 zł
Mocznik w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuN131 dzień roboczy9 zł
MolibdenPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaN15do 10 dni roboczych178 zł
Mononukleoza zakaźna - jakościowoINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF551 dzień roboczy29 zł
Morfologia krwi obwodowej (z pełnym róznicowaniem granulocytów)HEMATOLOGIAKrew pełna - EDTAC551 dzień roboczy15 zł
Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnymHEMATOLOGIAKrew pełna - EDTA--1 dzień roboczy26 zł
Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) - przeciwciałaINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 10 dni roboczych196 zł
Mutacja genu protormbiny - diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A)BADANIA GENETYCZNEKrew pełna - EDTA (4ml)--do 10 dni roboczych251 zł
Mycoplasma pneumoniae IgAINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU40do 3 dni roboczych58 zł
Mycoplasma pneumoniae IgGINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU41do 3 dni roboczych47 zł
Mycoplasma pneumoniae IgMINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaU43do 3 dni roboczych47 zł
NikielPIERWIASTKI ŚLADOWEKrew pełna heparyna litowaP69do 10 dni roboczych178 zł
NSE - neuroswoista enolazaDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaK85do 10 dni roboczych112 zł
NT-proBNPDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaN241 dzień roboczy97 zł
OB - odczyn BiernackiegoHEMATOLOGIAKrew pełna - EDTAC591 dzień roboczy9 zł
Odczyn Waalera-RosegoBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK211 dzień roboczy22 zł
Odra (Morbilli virus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF96do 3 dni roboczych74 zł
Odra (Morbilli Virus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF97do 3 dni roboczych74 zł
OłówPIERWIASTKI ŚLADOWEKrew pełna - EDTAP71do 5 dni roboczych80 zł
Ołów w moczuPIERWIASTKI ŚLADOWEMoczP71do 10 dni roboczych128 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV68do 5 dni roboczych99 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV69do 5 dni roboczych99 zł
OsteokalcynaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaN27do 5 dni roboczych81 zł
P/c p. akwaporynie 4AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych178 zł
P/c p. antygenom jajnikaGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--do 10 dni roboczych136 zł
P/c p. antygenom łożyskaGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--do 10 dni roboczych107 zł
P/c p. beta-2-glikoproteinie I IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych104 zł
P/c p. beta-2-glikoproteinie I IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych88 zł
P/c p. beta-2-glikoproteinie I IgMAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych88 zł
P/c p. błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM)AUTOIMMUNOLOGIASurowicaN67do 15 dni roboczych105 zł
P/c p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'aAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN71do 10 dni roboczych103 zł
P/c p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowica--do 10 dni roboczych97 zł
P/c p. dwuciniowemu DNA (dsDNA)AUTOIMMUNOLOGIASurowicaN75do 10 dni roboczych64 zł
P/c p. endomysium (EmA) IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN79do 5 dni roboczych107 zł
P/c p. endomysium (EmA) IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN79do 5 dni roboczych107 zł
P/c p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)DIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowica--do 15 dni roboczych116 zł
P/c p. fosfolipidowe IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 25 dni roboczych110 zł
P/c p. fosfolipidowe IgMAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 25 dni roboczych110 zł
P/c p. gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych362 zł
P/c p. gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgMAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych362 zł
P/c p. gliadynie IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN83do 5 dni roboczych66 zł
P/c p. gliadynie IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN81do 5 dni roboczych66 zł
P/c p. kanalikom żółciowymAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych97 zł
P/c p. kanałom potasowym (VGKC)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych347 zł
P/c p. kanałom wapniowym (VGCC)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych418 zł
P/c p. kardiolipinie IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN89do 5 dni roboczych95 zł
P/c p. kardiolipinie IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN89do 5 dni roboczych64 zł
P/c p. kardiolipinie IgMAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN89do 5 dni roboczych64 zł
P/c p. kinazie tyrozynorozynowej (MUSK)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych196 zł
P/c p. komórkom kubkowatym jelitaAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych96 zł
P/c p. komórkom LeydigaGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--do 10 dni roboczych103 zł
P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA)AUTOIMMUNOLOGIASurowicaN97do 10 dni roboczych97 zł
P/c p. komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu Castle'aAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych132 zł
P/c p. korze nadnerczyAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN63do 15 dni roboczych91 zł
P/c p. mięśniom gładkim (ASMA)AUTOIMMUNOLOGIASurowicaN91do 5 dni roboczych72 zł
P/c p. mięśniom szkieletowymAUTOIMMUNOLOGIASurowicaN93do 10 dni roboczych98 zł
P/c p. mikorsomom wątroby i nerki (anty-LKM)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych71 zł
P/c p. mitochondrialne (AMA)AUTOIMMUNOLOGIASurowicaO05do 5 dni roboczych71 zł
P/c p. mitochondrialne typ M2AUTOIMMUNOLOGIASurowicaO05do 15 dni roboczych84 zł
P/c p. mitochondrialne typ M4AUTOIMMUNOLOGIASurowicaO05do 15 dni roboczych158 zł
P/c p. mitochondrialne typ M7AUTOIMMUNOLOGIASurowicaO05do 15 dni roboczych168 zł
P/c p. plemnikom (ASA)GINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--do 5 dni roboczych104 zł
P/c p. protrombinie IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 25 dni roboczych93 zł
P/c p. protrombinie IgMAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 25 dni roboczych93 zł
P/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych159 zł
P/c p. retikulinie (ARA) IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowicaO17do 5 dni roboczych73 zł
P/c p. retikulinie (ARA) IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowicaO17do 5 dni roboczych73 zł
P/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych134 zł
P/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych107 zł
P/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych107 zł
P/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgMAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych107 zł
P/c p. SS-A (RO)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych91 zł
P/c p. SS-B (La)AUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 10 dni roboczych91 zł
P/c p. śródbłonkom naczyńAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 15 dni roboczych98 zł
P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgAAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych88 zł
P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA, IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych172 zł
P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgGAUTOIMMUNOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych88 zł
P/c p. wyspom trzustkowymDIAGNOSTYKA CUKRZYCYSurowicaN99do 15 dni roboczych145 zł
Panel atopowy (Polycheck, 20 alergenów)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych179 zł
Panel jady owadów (Polycheck, 5 alergenów + CCD)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych97 zł
Panel mleko plus gluten (Polycheck, 5 alergenów + gluten)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych97 zł
Panel oddechowy (Polycheck, 10 alergenów)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych97 zł
Panel oddechowy (Polycheck, 20 alergenów)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych179 zł
Panel pediatryczny, mieszany (Polycheck, 20 alergenów)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych179 zł
Panel pokarmowy (Polycheck, 20 alergenów)ALERGOLOGIASurowica--do 5 dni roboczych179 zł
PAPP-A - osoczowe białko ciążowe A (standard wg FMF, KRYPTOR)GINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaI84do 5 dni roboczych115 zł
Parvowirus B19 IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF33do 10 dni roboczych83 zł
Parvowirus b19 IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF34do 10 dni roboczych83 zł
PCT - prokalcytoninaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaN581 dzień roboczy107 zł
Peptyd prokolagenu typu IIIBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 15 dni roboczych330 zł
PGN - progesteronGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaN551 dzień roboczy29 zł
PlGF - łożyskowy czynnik wzrostuGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--do 5 dni roboczych213 zł
Płytki krwi - cytrynianHEMATOLOGIAKrew pełna - cytrynianC661 dzień roboczy15 zł
POC - przeciwciała odpornościoweSEROLOGIA GRUP KRWIKrew pełna - EDTA (4ml)E05do 2 dni roboczych49 zł
Posiew kałuw kierunku Salmonella i ShigellaMIKROBIOLOGIAKał, Wymaz z odbytu91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy - inny materiał (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAInny materiał (bad. mikrobiologiczne)91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy mleka kobiecego (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAMleko kobiece91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy nasienia (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIANasienie91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy plwociny (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAPlwocina91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy ropy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIARopa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wydzieliny z gruczołu sutkowego (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWydzielina z gruczołu sutkowego91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu spod napletka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz spod napletka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z cewki moczowej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z cewki moczowej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z endoprotezy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z endoprotezy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z gardła (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z gardła91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z jamy ustnej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z jamy ustnej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z języka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z języka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z kieszonki zębowej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z kieszonki zębowej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z migdałków (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z migdałków91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z nagłośni (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nagłośni91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z nosa (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nosa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z nosogardzieli (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nosogardzieli91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z odbytu (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z odbytu91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z odleżyny (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z odleżyny91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z owrzodzenia (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z owrzodzenia91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z pochwy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z pochwy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z rany (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z rany91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z ropnia (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z ropnia91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z szyjki macicy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z szyjki macicy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu z worka spojówkowego (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z worka spojówkowego91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu ze skóry (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze skóry91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew beztlenowy wymazu ze zmian skórnych (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze zmian skórnych91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew kału (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAKał91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew kału (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAKał91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew kału w kierunku CampylobacterMIKROBIOLOGIAKał91.831do 7 dni roboczych84 zł
Posiew mieszanki żywieniowej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAMieszanka żywieniowa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew mleka kobiecego (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAMleko kobiece91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew mleka kobiecego (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAMleko kobiece91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew moczu (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAMocz91.831do 7 dni roboczych42 zł
Posiew moczu (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAMocz91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew mykologiczny - inny materiałMIKROBIOLOGIAInny materiał (bad. mikrobiologiczne)91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew nasienia (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIANasienie91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew nasienia (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIANasienie91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew plwociny (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIARopa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew plwociny (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAPlwocina91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew ropy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIARopa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew ropy (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIARopa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew tlenowy - inny materiałMIKROBIOLOGIAInny materiał (bad. mikrobiologiczne)91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wydzieliny z gruczołu sutkowego (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWydzielina z gruczołu sutkowego91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu spod napletka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz spod napletka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu spod napletka (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz spod napletka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) - odbytMIKROBIOLOGIAWymaz z odbytu91.831do 7 dni roboczych42 zł
Posiew wymazu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) - pochwa i odbytMIKROBIOLOGIAWymaz z pochwy i odbytu91.831do 7 dni roboczych42 zł
Posiew wymazu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) - pochwaMIKROBIOLOGIAWymaz z pochwy91.831do 7 dni roboczych42 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z cewki moczowej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z cewki moczowej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z czyraka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z czyraka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z dziąsła (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z dziąsła91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z endoprotezy (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z endoprotezy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z gardła (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z gardła91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z gardła (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z gardła91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z jamy ustnej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z jamy ustnej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z języka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z języka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z języka (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z języka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z kieszonki zębowej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z kieszonki zębowej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z kieszonki zębowej (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z kieszonki zębowej91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z krtani (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z krtani91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z migdałków (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z migdałków91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z migdałków (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z migdałków91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z naglośni (bad.mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nagłośni91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z nagłośni (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nagłośni91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z nosa (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nosa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z nosa (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nosa91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z nosogardzieli (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nosogardzieli91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z nosogardzieli (bad.mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z nosogardzieli91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z odbytu (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z odbytu91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z odbytu (bad. bakteriologiczne) - dzieci do 2 latMIKROBIOLOGIAWymaz z odbytu dzieca do 2 lat91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z odbytu (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z odbytu91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z odleżyny (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z odleżyny91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z odleżyny (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z odleżyny91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z oka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z oka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z owrzodzenia (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z owrzodzenia91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z owrzodzenia (bad.mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z owrzodzenia91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z pępka (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z pępka91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z pochwy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z pochwy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z pochwy (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z pochwy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z rany (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z rany91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z rany (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z rany91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z rogówki (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z rogówki91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z ropnia (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z ropnia91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z ropnia (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z ropnia91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z szyjki macicy (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z szyjki macicy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z szyjki macicy (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z szyjki macicy91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z ucha (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z ucha91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z ucha (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z ucha91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z worka spojówkowego (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z worka spojówkowego91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu z worka spojówkowego (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz z worka spojówkowego91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu ze skóry (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze skóry91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu ze skóry (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze skóry91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu ze sromu (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze sromu91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu ze zmian skórnych (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze zmian skórnych91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew wymazu ze zmian skórnych (bad. mykologiczne)MIKROBIOLOGIAWymaz ze zmian skórnych91.831do 7 dni roboczych49 zł
Posiew zeskrobin z płytki paznokciowej (bad. bakteriologiczne)MIKROBIOLOGIAZeskrobiny z płytki paznokciowej91.831do 20 dni roboczych49 zł
PotasBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaN451 dzień roboczy9 zł
Potas w moczuBADANIA MOCZUMoczN451 dzień roboczy9 zł
Potas w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuN451 dzień roboczy9 zł
PRL - prolaktynaGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaN591 dzień roboczy29 zł
Profil narkotykowy w moczuTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWMocz--1 dzień roboczy75 zł
Profil narkotykowy w surowicyTOKSYKOLOGIA I MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓWSurowica--do 10 dni roboczych300 zł
Prolaktyna - test czynnościowy (metoklopramid 0, 120)GINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--1 dzień roboczy58 zł
Prolaktyna - test czynnościowy (metoklopramid 0, 60 120)GINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--1 dzień roboczy87 zł
Prolaktyna - test czynnościowy (metoklopramid 0, 60)GINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowica--1 dzień roboczy58 zł
Próby wątrobowe 1 (ALT, AST, BIL-T)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy27 zł
Próby wątrobowe 2 (ALT, AST, BIL-T, GGTP)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy37 zł
Próby wątrobowe 3 (ALP, ALT, AST, BIL-T, GGTP)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy47 zł
PSA całkowityDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI611 dzień roboczy30 zł
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA)DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowica--1 dzień roboczy74 zł
PSA wolnyDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI631 dzień roboczy44 zł
PT (INR) - czas protrombinowyKOAGULOLOGIAOsocze - cytrynianG211 dzień roboczy12 zł
PTH - parathormonENDOKRYNOLOGIASurowicaN301 dzień roboczy41 zł
RetikulocytyHEMATOLOGIAKrew pełna - EDTAC691 dzień roboczy15 zł
RF - czynnik reumatoidalnyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaK211 dzień roboczy19 zł
ROMA - pakiet (CA125, HE4, ROMA)DIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowica--1 dzień roboczy130 zł
Rota i adenowirusy w kaleBADANIA KAŁUKałF371 dzień roboczy52 zł
Różyczka (Rubella virus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV191 dzień roboczy41 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG awidnośćINFEKCJE WIRUSOWESurowica--do 15 dni roboczych158 zł
Różyczka (Rubella virus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV231 dzień roboczy41 zł
RSV (Respiratory Syncytial Virus) IgAINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV15do 10 dni roboczych108 zł
RSV (Respiratory Syncytial Virus) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV16do 10 dni roboczych108 zł
RSV (Respiratory Syncytial Virus) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaV17do 10 dni roboczych108 zł
SANEPID (wpis) - posiew kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella - 1 próbkaMIKROBIOLOGIAKał--do 7 dni roboczych49 zł
SANEPID (wpis) - posiew kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella - 3 próbkiMIKROBIOLOGIAKał--do 7 dni roboczych147 zł
SCC-Ag antygen raka płaskonabłonkowegoDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI59do 3 dni roboczych96 zł
SelenPIERWIASTKI ŚLADOWESurowicaO31do 10 dni roboczych148 zł
SerotoninaENDOKRYNOLOGIASurowicaO33do 10 dni roboczych125 zł
Serotonina w moczu dobowymENDOKRYNOLOGIADobowa zbiórka moczuO33do 10 dni roboczych125 zł
SHBG - globulina wiążąca hormony płcioweGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaI831 dzień roboczy46 zł
SódBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO351 dzień roboczy9 zł
Sód w moczuBADANIA MOCZUMoczO351 dzień roboczy9 zł
Sód w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuO351 dzień roboczy9 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF93do 10 dni roboczych75 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF94do 10 dni roboczych75 zł
T3 - trijodotyronina całkowitaDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO51do 3 dni roboczych24 zł
T4 - tyroksyna całkowitaDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO67do 3 dni roboczych24 zł
TBEV (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgGINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF84do 10 dni roboczych105 zł
TBEV (wirus kleszczowego zaplaenia mózgu) IgMINFEKCJE WIRUSOWESurowicaF85do 10 dni roboczych105 zł
TestosteronGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaO411 dzień roboczy30 zł
Testosteron wolnyGINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaO41do 3 dni roboczych59 zł
Tężec (Clostridium tetanii) - przeciwciałaINFEKCJE BAKTERYJNESurowicaS85do 15 dni roboczych314 zł
TIBC - pakiet (FE, UIBC, TIBC)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--1 dzień roboczy24 zł
TNF-alfaIMMUNOLOGIASurowicaM09do 10 dni roboczych131 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX33do 3 dni roboczych78 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG - awidnośćINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 15 dni roboczych368 zł
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgAINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX37do 15 dni roboczych95 zł
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX411 dzień roboczy39 zł
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgG - awidnośćINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX49do 5 dni roboczych84 zł
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgMINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX451 dzień roboczy39 zł
TPA - polipeptydowy antygen tkankowyDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI55do 10 dni roboczych159 zł
TPS- swoisty tkankowy antygen polipeptydowyDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaI57do 15 dni roboczych118 zł
TRAB - p/c p. receptorom TSHDIAGNOSTYKA NOWOTWOROWASurowicaO151 dzień roboczy73 zł
TransferynaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO431 dzień roboczy35 zł
TriglicerydyBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO491 dzień roboczy10 zł
Troponina IDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaO591 dzień roboczy42 zł
Troponina TDIAGNOSTYKA CHORÓB SERCASurowicaO611 dzień roboczy42 zł
TrypsynaBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO63do 5 dni roboczych96 zł
TryptazaBADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 10 dni roboczych178 zł
TSH - tyreotropinaDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaL691 dzień roboczy20 zł
TT - czas trombinowyKOAGULOLOGIAOsocze - cytrynianG251 dzień roboczy16 zł
TyreoglobulinaDIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCYSurowicaO651 dzień roboczy58 zł
UACR - pakiet (ALB-M, KRE-M, UACR)BADANIA MOCZUMocz--1 dzień roboczy31 zł
Wapń całkowityBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO771 dzień roboczy9 zł
Wapń w moczuBADANIA MOCZUMoczO771 dzień roboczy9 zł
Wapń w moczu dobowymBADANIA MOCZUDobowa zbiórka moczuO771 dzień roboczy9 zł
Witamina B12BADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO831 dzień roboczy41 zł
Witamina D - 25 OHBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO911 dzień roboczy57 zł
Witamina H (biotyna)BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 10 dni roboczych172 zł
Witamina K1BADNIA BIOCHEMICZNESurowica--do 10 dni roboczych252 zł
Włośnica (Trichnella spiralis) IgGINFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowicaX53do 10 dni roboczych170 zł
Włośnica (Trichnella spiralis) IgG, IgM met. Western Blot INFEKCJE GRZYBICZE I PASOŻYTNICZESurowica--do 10 dni roboczych431 zł
Wolna podjednostka beta-HCG (standard wg FMF, KRYPTOR)GINEKOLOGIA I DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCISurowicaL46do 5 dni roboczych115 zł
Wolne kwasy tłuszczoweBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO92do 10 dni roboczych89 zł
ŻelazoBADNIA BIOCHEMICZNESurowicaO951 dzień roboczy10 zł